Tisková konference MPSV

Na dnešní tiskové konferenci MPSV byla prezentovaná Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí.

Jako účastník TK vystoupila také Radka Švecová, která upozornila na fakt, že dlouhodobých pěstounů je nedostatek a přechodných ubývá a je nutné dostat novelu do prvního čtení a tím pádem získat prostor na připomínky a změny, které mohou být předloženy do druhého čtení. Dále je nutné, aby se pěstoun soustředil pouze na péči o dítě a ne na další finanční zabezpečení rodiny. Jen spokojený pěstoun bez starostí o finanční zabezpečení může v poklidu pečovat o svěřené dítě. Tento problém se týká obou typů pěstounské péče. V průběhu zaznělo opakovaně, že umístění dětí do tří let v ústavní péči není dobré řešení. Děti by neměly být v ústavní péči umisťovány, pokud se nejedná o sourozenecké skupiny, kdy by docházelo k rozdělování dětí, uvedla za Asociace Dítě a Rodina, z.s. Anna Krbcová.

Za ANR bychom rádi řekli, že prvním místem, kde děti najdou pomoc by měli být PPPD (pěstounská péče na přechodnou dobu). Až když nejsou žádní volní, má přijít na řadu ZDVOP. Přechodní pěstouni jsou schopni i ochotni přijímat i sourozence – dle svých prostorových možností, ale novela opět nereflektuje zvýšenou odměnu pro přechodné pěstouny, pokud přijmou víc než jedno dítě. Z úst ministryně Jany Maláčové také zaznělo, že je potřeba podpořit všechny, kdo pečují o ohrožené děti. Dále řekla, že je důležité mluvit o odměnách pěstounů – protože u ZDVOPů se může jednat (a jedná) o dodatečných dotacích i když je to nesystémové. Zároveň se ministryně zmínila o poslaneckém návrhu pana Aleše Juchelky, který u ní má podporu. Byl slyšet i hlas za „děti“, které vyrůstají v ústavní péči. A strach z budoucna, ze zneužití biologickou rodinou a obavy z osamostatnění bez podpory blízkých, je pro nás alarmující. Zároveň nás utvrzuje v nezbytnosti pěstounské péče pro to, aby děti, o které se nemohly nebo nedokázaly postarat jejich rodiny, obstály v životě a neopakovaly chyby svých rodičů. Díky za odvahu, slečno Terezo a Lumos. Děkujeme Aleši Juchelkovi za vstřícnost a možnost prezentace našich potřeb. Naše díky patří i dalším poslancům a senátorům, kteří nám ve stejné věci věnovali svůj čas a pozornost. Jmenovitě Olga Richterová, Marek Novák, Jana Pastuchová, Lenka Dražilová, Pavla Golasowská, Miloslava Rutová, David Kasal, Vít Kaňkovský, Josef Bělica. Za senátory nás vyslechli Petr Orel a Herbert Pavera. Děkujeme všem!

Věříme v úspěch jednání na poli poslanecké sněmovny a konečně i do budoucna v systémové řešení tak, aby se pečující fyzické ani právnické osoby nemusely domáhat valorizace, ale ta byla automatická vzhledem k ekonomickému vývoji ve společnosti. A doufáme, že se podaří dodržet zkrácený termín projednání tak, aby novela vstoupila v platnost k 1. červenci 2021, jak přislíbila Jana Maláčová.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.