Červen 2021

Články kategorie Červen 2021
26.6. 2021

Tornádo na Hodonínsku

Dozvěděli jsme se, že jedna náhradní početná rodina ze zasažené oblasti přišla o všechno.  Rozhodli jsme se jim v této těžké chvíli pomoci. Na místo také posíláme materiální pomoc.

23.6. 2021

Poděkování z MPSV

Poděkování od Jany Maláčové – ministryně práce a sociálních věcí ČR. Obrázek nakreslil 11letý Ondra z Prahy – romský neslyšící chlapec v dlouhodobé pěstounské péči.

22.6. 2021

Leták Aliance náhradních rodin

Dnes je schůze sociálního výboru poslanecké sněmovny, kde by měla být projednána novela zákona o SPOD. Rozhodujete o dětech, o jejich budoucnosti. Každé dítě má právo vyrůstat v rodině. Pokud to není možné v biologické rodině, má právo vyrůstat v rodině náhradní. Žádáme systémovou změnu, nelze dělit pěstounskou péči na zprostředkovanou a nezprostředkovanou.

20.6. 2021

Den otců

Loni touto dobou vznikal kalendář s názvem „Můj táta hrdina.“ Chtěli jsme jím poděkovat všem náhradním tatínkům a zároveň upozornit na důležitost vaší role, milí tátové I když se v pěstounském světě mluví hlavně o nás ženách, vy jste naší oporou a důležitou součástí. Díky, že jste s námi do neznámých a často divokých vod jménem pěstounská péče skočili.Velmi si vážíme i těch z vás, kteří dokázali...

15.6. 2021

Happening Vyrůstat doma pokračuje. Umění na náměstí, děti domů

V úterý jsme se zúčastnili akce na podporu zrušení kojeneckých ústavů Vyrůstat doma. Děkujeme všem, kteří přišli. I díky vám je nás víc slyšet! Z Aliance náhradních rodin dnes promluvila Bohumila Krejčíková – dlouholetá pěstounka, předsedkyně Aliance náhradních rodin České republiky a Šárka Jindrová – dříve pracovala pro Dětské vesničky SOS, dlouholetá bojovnice za omezení ústavní péče