.

Aktuálně řešíme

Aktualizováno: 10.4.2022

Bohumila Krejčíková

 • Řeším individuální dotazy nejen náhradních rodičů.
 • Zařizuji a zajišťuji workshop romských tanců a písní pro náhradní rodiče a děti v Brně.
 • Spolupodílím se na tvorbě podkladů pro žádost o dotační řízení v rámci připraveného projektu.

Monika Stránská

 • Věnuji se poradenství PPPD. 
Raduš2
Radomíra Švecová
 • Pracuji na realizaci komunitního centra pro pěstouny v Praze, jehož součástí bude sklad pro pěstouny (nyní se nachází dočasných prostorách Emauzského kláštera za velké podpory opatství).
 • Probíhají jednání s Magistrátem hl. m. Prahy - je otevřeno několik témat: ochrana pěstounů, GDPR dětí v PPPD.
 • Připomínkovala jsem nastavení pravidel čerpání Nadačního sociálního fondu hl. m. Prahy, který by měl začít fungovat v průběhu roku a poskytovat podporu právě pěstounům a jejich dětem.
 • Věnuji se propagaci náhradní rodinné péče z čehož vznikl dokument Napojení a dále připravuji kampaň pro TV Seznam a MALL.TV, Novinky CZ.
 • Díky jednání s MPSV na začátku ledna byly projednány sporné body v otázce ne-odkladné péče dle §27a odst. 10 (PPPD by měl přijímat dítě/děti do péče na dobu, než bude vydáno rozhodnutí soudu). Iniciovali jsme vydání metodiky MPSV v této otázce pro kraje a ORP, aby byl jednotný a jednoznačný výklad ve všech krajích.
 • Moje poradenská činnost je zaměřena na PPPD, a i ty PPPD, kteří přešli do DPP a podařilo se nám, že jsou dle novely posuzováni za zprostředkovanou péči, pomoc a podpora při jednáních na úřadech.
 • Podařilo se na MPSV iniciovat vypracování metodiky pro OSPODy na téma děti cizinců v PPPD, kdy ve spolupráci s UMPOD proběhlo velice inspirativní jednání pro všechny strany.
 • Účastním se přípravy podkladů pro další novelu zákona SPOD – nejen aktivním zapojením do pracovních skupin MPSV – pro náhradní rodinou péči a pro reformu náhradní rodinné péče – ale i formou jednání s panem ministrem, jeho poradcem nebo s pracovníky MPSV.
 • Snažím se o otevření několika dalších otázek k systémovému řešení:

  - soudní řízení v PPPD – mají za následek prodloužení pobytu dětí v PPPD,
  právní zastoupení dětí v NRP,

  -placení místních poplatků za děti v NRP,

  -kontakty dětí v NRP s rodiči ve VTOS, otázka sirotčích důchodů v souběhu s příspěvkem na úhradu potřeb dítěte,

  -objasnění výkladu novely, že si náhradní rodiny přebírající dítě z PPPD nemohou podávat k soudu návrh na předběžná opatření

  - vyjasnění výkladu v proplácení jízdného soudem při převzetí dítěte na základě předběžného opatření z místa vzdáleného od místa bydliště pěstouna

  -ad.

Vendula Komárková
 • Pomáhám náhradním rodinám s návrhy k soudu, píšu novým žadatelům prvotní žádosti o PP. 
 • Věnuji se komunikaci s pardubickým krajem.
 • Mapuji místní dobré zkušenosti s lékaři a odborníky u dětí v PP. 
 • Jednám s DO, kde vyvstal problém s financováním. Týká se to pěstounů,
  kteří budou mít děti např. na psychiatrickém pobytu. Tito pěstouni musí od 1.1. ukončit spolupráci s DO a tím nemají žádnou možnost podpory (suprevize, psychologa...). Po ukončení tohoto pobytu, musí opět podepsat novou dohodu. 
 • Aktivně oslovuji poslance.

Šárka Jindrová

 • Mám na starosti práci na materiálech pro jednání Aliance se zákonodárci. 
 • Dodávám podklady a výpočty, které se týkají změn novely zákona o SPOD.
 • Věnuji se poradenské individuální činnosti.
 • Zpracovávám dostupné statistiky k diskuzím.
 • Upozorňuji na nedostatky v NRP a zároveň na možné dopady pro pěstouny.

Eva Vahalová

 • Pořádám setkání pěstounů v Moravskoslezském kraji.  
 • Aktivně oslovuji poslance a sociální odbor KÚ MSK. 
 • Podporuji pěstouny v jakýchkoliv záležitostech s dětmi, rodiči, OSPODem
  či krajem.
 • Komunikuji s pěstouny ohledně členství v ANRČR. 

Leopold Vahala

 • Věnuji se a tvořím týdenní přehled událostí, které se týkají náhradní rodinné péče.  
 • Účastním se jednání na kraji i s poslanci. 

Gabriela Pošmourná

 • Vyhledávám a následně oslovuji zajimavé osobnosti k rozhovorům.
 • Natáčím podcasty.
 • Aktivně se účastním veřejných osvětových akcí, které jsou věnovány náhradní rodinné péči.
Fotografie Martiny Švandové

Martina Švandová

 • Poradenství pěstounům.
 • Podpora a poradenství pěstounů v Ústeckém kraji.
 • Školení pěstounů.
 • Správa Instagramu.
Maminka drží v náruči batole

Lenka Havriščuková

 • Na mou práci se díváte. 

Kateřina Jukličková

 • Spoluspravuji facebook. 
 • Sběr podkladů a jednání o přístupu k pěstounům v plzeňském kraji. 
 • Jednám o zařazení problematiky do programu jedné politické strany.