Aliance náhradních rodin
České republiky

Projekty

Nebuď v tom sám!

Propojili jsme děti v pěstounských a osvojitelských rodinách pomocí korespondenčních lístků. Již rok žijí naše děti v nejisté náročné době, kdy se ocitají v sociální osamělosti. Kontakt se spolužáky je přerušen, kontakt s kamarády omezen. Pro děti v náhradní rodinné péči, které si prošly ranými traumaty, je tato doba sociální izolace nestabilní a těžká. Proto se jim pokoušíme v Alianci náhradních rodin pomoci navazovat kontakty tak trošku již zapomenutou formou. A to tímto malým projektem „Nebuď sám.“ 

Chceme propojit děti v pěstounských a osvojitelských rodinách pomocí korespondenčních lístků Aliance náhradních rodin ČR. „Koresponďák“ je malý, stačí na něj napsat pár vět a poslat dál. Je ideální pro děti s dysgrafií nebo jinými poruchami učení, stejně tak pro děti s handicapem, kterých je v náhradních rodinách velké množství.

Děti z náhradních rodin budou ve spojení s dětmi s podobným osudem. Budou si podporou navzájem. Budou se těšit na pozdrav od svého vylosovaného kamaráda 😊

http://darujme.cz

Velikonoční přání

Předali jsme velikonoční přání, které vyrobily děti z Aliance náhradních rodin, aby potěšily babičky a dědečky, kteří jsou již dlouhou dobu bez návštěv. 

Děkujeme všem dětem za pomoc, nakonec se nám podařilo vysbírat a rozdat stovky přání. 

Na Vánoce plánujeme akci znovu opakovat.

Kalendář 2021

Ne všechny děti mají to štěstí, vyrůstat šťastně a bezpečně ve své rodině. Někdy se rodiče nezvládnou nebo nedokáží o děti postarat, je tedy zapotřebí najít dítěti rodinu náhradní. Bohužel ne všechny děti, které do náhradních rodin přichází, jsou zdravé. Často následkem nevhodného zacházení v původní rodině, týráním či zanedbáním péče, mívají děti zdravotní potíže či handicapy. Část dětí si přináší problémy do života už z doby před narozením – špatnou životosprávou matek, jejich závislostmi a chorobami. V případě převzetí takového dítěte do péče, a to ať do přechodné i dlouhodobé pěstounské péče nebo do osvojení, je zapotřebí dítěti pořídit kompenzační pomůcky nebo s ním absolvovat psychoterapie, aby se šrámy na těle či dušičce zhojily. Stává se však, že tyto pomůcky či terapie nejsou nijak hrazeny zdravotními pojišťovnami a ani stát na ně nijak nepřispívá. I proto vznikl kalendář s názvem "Můj táta hrdina" jehož výtěžek půjde na zakoupení kompenzačních pomůcek a financování psychoterapií pro děti v náhradní rodinné péči.
Proč právě téma kalendáře "Můj táta hrdina"? Být tátou je velká zodpovědnost. Být tátou pěstounskému či adoptivnímu dítěti ještě větší. Málokterý muž má odvahu k přijetí dítěte do náhradní rodinné péče. Dítěte, které si s sebou nese raneček bolístek a traumat. Naši muži tu odvahu v sobě našli. "Táta je nejen pro každou legraci, ale také je to velký ochránce před strachy. Zahání chmury. Umí spoustu věcí." "Táta je zde, když ho potřebuji." Jací jsou tedy naši muži? Jak vidí své táty pěstouny pěstounské děti? Co nám o nich řekly? Jak své tatínky nakreslily, když vzaly do ruky pastelky?

Vše se dozvíte v kalendáři, který bude již brzy k zakoupení 🙂