Aliance náhradních rodin
České republiky

Projekty

Kalendář 2021

Ne všechny děti mají to štěstí, vyrůstat šťastně a bezpečně ve své rodině. Někdy se rodiče nezvládnou nebo nedokáží o děti postarat, je tedy zapotřebí najít dítěti rodinu náhradní. Bohužel ne všechny děti, které do náhradních rodin přichází, jsou zdravé. Často následkem nevhodného zacházení v původní rodině, týráním či zanedbáním péče, mívají děti zdravotní potíže či handicapy. Část dětí si přináší problémy do života už z doby před narozením – špatnou životosprávou matek, jejich závislostmi a chorobami. V případě převzetí takového dítěte do péče, a to ať do přechodné i dlouhodobé pěstounské péče nebo do osvojení, je zapotřebí dítěti pořídit kompenzační pomůcky nebo s ním absolvovat psychoterapie, aby se šrámy na těle či dušičce zhojily. Stává se však, že tyto pomůcky či terapie nejsou nijak hrazeny zdravotními pojišťovnami a ani stát na ně nijak nepřispívá. I proto vznikl kalendář s názvem "Můj táta hrdina" jehož výtěžek půjde na zakoupení kompenzačních pomůcek a financování psychoterapií pro děti v náhradní rodinné péči.
Proč právě téma kalendáře "Můj táta hrdina"? Být tátou je velká zodpovědnost. Být tátou pěstounskému či adoptivnímu dítěti ještě větší. Málokterý muž má odvahu k přijetí dítěte do náhradní rodinné péče. Dítěte, které si s sebou nese raneček bolístek a traumat. Naši muži tu odvahu v sobě našli. "Táta je nejen pro každou legraci, ale také je to velký ochránce před strachy. Zahání chmury. Umí spoustu věcí." "Táta je zde, když ho potřebuji." Jací jsou tedy naši muži? Jak vidí své táty pěstouny pěstounské děti? Co nám o nich řekly? Jak své tatínky nakreslily, když vzaly do ruky pastelky?

Vše se dozvíte v kalendáři, který bude již brzy k zakoupení 🙂