.

Kdo jsme a co děláme 

Jsme nezisková organizace, která vznikla před Vánocemi 2020 z potřeb náhradních rodičů – pěstounů a adoptivních rodičů z celé České republiky. Svou činností navazujeme na Asociaci náhradních rodin ČR a jsme tedy zastřešující organizací pro náhradní rodiny.

Nabízíme náhradním rodičům možnost setkávání a výměny zkušeností s náhradní rodinnou péčí
Snahou rodičů, kteří se rozhodnou vzít si domů na výchovu děti z ústavů nebo rozpadlých rodin, je umožnit těmto dětem prožít spokojené dětství v kruhu rodiny a v rámci možností je plnohodnotně připravit do života. Ne vždy je to jednoduchý a bezproblémový proces. Aliance nabízí pomocnou ruku (a ucho) na této cestě. Mimo to vyhledáváme odborníky, kteří se problematikou náhradní péče zabývají a mohou nám být v mnohém nápomocni.

Podílíme se na legislativních změnách a propagaci náhradní rodinné péče
Aliance náhradních rodin ČR, z.s. se podílí na některých legislativních změnách, oslovujeme politické strany i jednotlivé poslance či senátory ve snaze ovlivnit legislativu ve prospěch náhradních rodin. Jednáme s Ministerstvem práce a sociálních věcí s cílem zlepšovat podmínky náhradních rodin a jim svěřených dětí. Mapujeme celostátní problémy v náhradní péči a pomáháme s jejich řešením. Prostřednictvím svých krajských skupin jednáme s krajskými úřady a řešíme konkrétní problémy svých členů.
Snažíme se o celkové zvýšení prestiže náhradních rodičů v povědomí veřejnosti.

Aliance náhradních rodin ČR, z.s. je také cesta, jak si navzájem poskytnout pomoc a vyměnit zkušenosti mezi sebou!

Posláním ANR ČR je sjednocení náhradních rodin pro zajištění kvality života dětí vyrůstajících mimo svou biologickou rodinu a zlepšení podmínek náhradní rodinné péče v České republice.

Dvě postavy společně rukami tvoří srdce při západu slunce