Novela

Vyjádření k návrhu zákona

MPSV přdložilo návrh zákona (náhradní doba důchodového pojištění pro nezprostředkované pěstouny) a požádalo nás o stanovisko.

Vážený pane ministře,
v první řadě musíme sdělit, že s návrhem v podobě v jaké jej předkládáte, nesouhlasíme. Je to z jednoho prostého důvodu. Dojde k dalšímu ROZDĚLENÍ PĚSTOUNŮ. Tentokrát u nezprostředkovaných na pěstouny před novelou ZSPOD 2022 a po novele. To přinese opět spoustu nepříjemností, které se přenesou i do veřejného prostoru. Opět se bude nad náhradní rodinnou péčí vznášet černý mrak. Bude to tématem nejen v uzavřených skupinách, ale i těch veřejných. Na náhradní rodinnou péči toto nevrhá dobré světlo. A my se domníváme, že již toho bylo dost.

Také jde samozřejmě o samotné zajištění pěstounů. Nejen prarodičů a širších příbuzných, ale i pěstounů, kteří byli často proškoleni, zařazeni do evidence, ale dítě si k nim našlo cestu jinou formou než klasickým zprostředkováním - hostitelská péče, pěstoun oslovil kraj přes zveřejněný medailonek a na popud kraje si podal žádost k soudu přímou cestou atp. V ideálním světě by se to dít nemuselo. Kdyby OSPODy i kraje pracovaly na 100%, kdyby měly dostatečné personální zajištění, kdyby žádné děti nebyly v ústavech a všem dětem byla intenzivně hledána náhradní rodina, kdyby konečně v České republice fungoval celostátní registr a kraje s ním řádně pracovaly...

Bohužel v této fázi zatím nejsme a máme před sebou dlouhou cestu. A tak zde budou stále nezprostředkovaní nepříbuzní pěstouni, kteří často tuto zdánlivě neřešitelnou situaci vyřeší za kraj. Nicméně tyto naše postoje již MPSV dobře zná. Samozřejmě rádi podpoříme jakoukoliv změnu k lepšímu, cíl máme s MPSV společný. Nicméně změnu, kterou předkládáte, bohužel za změnu k lepšímu úplně nepokládáme. Během osobních jednání jak s panem ministrem Jurečkou, kterého jsme se s kolegyní zúčastnily v březnu, tak s paní doktorkou Zárasovou, jsme vždy hovořili o změně pro všechny nezprostředkované pěstouny. O rozdělení, jak uvádíte, nebyla řeč. Vaše odůvodnění samozřejmě chápeme, zní i logicky, ale je potřeba se na problematiku dívat ze všech úhlů pohledu. I těch, které mohou být ministerstvu tak trochu proti srsti. Samozřejmě jsou nám známy i kompromisy, které je potřeba vyjednávat nejen v rámci koalice, ale hlavně s opozicí.

I my osobně jsme mj. na žádost pana ministra jednali s panem poslancem Alešem Juchelkou - taktéž osobně. Jeho postoje a stanoviska jsme zároveň následně projednávali s paní poslankyní Jílkovou. Té jsme mj. přednesli i náš alternativní návrh, který zároveň vkládám do přílohy. Zároveň by mohl být v této formě i průchozí u pana Juchelky, jelikož zastropování věkem vychází právě z jednání s ním. Věřím, že se nad našim návrhem a odůvodněním v týmu zamyslíte a v případě jakýchkoliv dotazů, nebo potřeby diskuze jsme vám plně k dispozici.

Děkuji a přeji krásné dny Za Alianci náhradních rodin ČR Hana Martinková Bojková, místopředseda

V kuloárech se začalo mluvit o „malé novele“

A tak jsme si v posledním měsíci udělali průzkumné kolečko a s našimi zákonodárci jsme diskutovali o jejím obsahu. Nakonec nejen o něm.

Osobně jsme se sešli s ministrem Marianem Jurečkou. Navštívili jsme odbor náhradní rodinné péče na půdě Ministerstvo práce a sociálních věcí a jednali s doktorkou Zuzanou Zárasovou. Prošli jsme se chodbami Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky přímo do kanceláře poslance Aleše Juchelky a náš „trip“ zakončili online jednáním s paní poslankyní Marií Jílkovou.

V malé novele se jedná o započítání náhradní doby důchodového  a zdravotního  pojištění pro nezprostředkované pěstouny. Tedy laicky řečeno, aby se doba péče o dítě v náhradní péči započítávala   do důchodu a pěstouni, kteří nemají civilní zaměstnání nemuseli platit ze svého   pojištění zdravotní.
Samozřejmě jsou zde různé názorové proudy, je zde koalice, opozice, je zde MPSV a jsme zde my – zástupci vás pěstounů. Pohledy se různí a diskuze byly plodné. My však věříme, že jsme téma posunuli zase o kousek kupředu a že se nám podaří pomoci napravit nedostatky novely 2022, tedy hlavně dopad na pěstouny nezprostředkované. Nemůžeme vám slíbit ideální výsledek, ale můžeme vám slíbit, že za vás budeme nadále kopat .
Pomůžete nám s tím?

Opět jsme jednali na půdě MPSV

Včera jsme opět jednali na půdě MPSV o potřebných změnách v náhradní rodinné péči především na poli finančního zajištění náhradních rodin všech typů.

Po schválení novely byl na změny vyvíjen velký tlak, kdy se nezprostředkovaní pěstouni na výzvu pana ministra obrátili se svými příběhy, na které ještě před účinností novely ANR upozorňovala a její podněty nebyly brány vážně. Nyní se chystá malá úprava, která by měla nezprostředkovaným pěstounům přinést zmírnění změny, které novela nastavila odebráním odměny pěstouna a nahradila ji příspěvkem při pěstounské péči. Připravuje se úprava zákona o důchodovém pojištění a zákona o zdravotním pojištění.

Dnes současně MPSV oznámilo zvýšení životního minima o 10%, což bude mít pozitivní dopad na příspěvek při pěstounské péči pro všechny nezprostředkované pěstouny.
Jakmile bude známa konkrétní částka, doplníme informace o nové výši příspěvku.

Jsme rádi, že i hlas ANR byl vyslyšen!

Jsme rádi, že s novou vládou neupadlo téma náhradní rodinné péče
v zapomnění.

Včera se náš tým sešel na půdě Ministerstva práce a sociálních věcí s panem ministrem Marianem Jurečkou.
Ústředním tématem byly plánované kroky, které by doladily nedostatky nezprostředkované pěstounské péče. Na obsahu návrhů jsme ve vzájemné shodě a věříme, že tomu tak bude i na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Další témata, která jsou k řešení, a o kterých jsme hovořily, byl například institut svěřenectví, který již neplní svou funkci. Valorizace příspěvku na potřeby dítěte a zaopatřovacího příspěvku, roky zmiňován a stále nerealizován registr ohrožených dětí a pěstounů zařazených do evidence a s tím vším spojená mezikrajová spolupráce, která ne vždy funguje.
Dále právní zastoupení dítěte a téma předběžných opatření a předpěstounské péče, s kterou úzce souvisí pomalost našich soudních řízeních, na které zase doplatí děti.

Jednání s Alešem Juchelkou

Aliance náhradních rodin ČR projednávala s panem poslancem Alešem Juchelkou dopady rozdělení pěstounské péče na zprostředkovanou a nezprostředkovanou již loni v únoru.

Následně ještě několikrát:

23.2.2021 proběhlo online jednání s panem poslancem Alešem Juchelkou, kde jsme upozornili na možná rizika v několika bodech jeho předloženého pozměňovacího návrhu a projednali několik změn, které by byly v zájmu pěstounů a ohrožených dětí.

29.3.2021 Zveřejňujeme otevřený dopis poslancům poslanecké sněmovny. Sociální výbor doporučil schválení pozměňovacího návrhu pana poslance Juchelky, ve kterém ale spatřujeme reálná rizika v dopadu na pěstouny. Vyjadřujeme své obavy a opětovně vysvětlujeme praxi v oblasti náhradní rodinné péče.

31.3.2021 Zasíláme návrh řešení a doplnění k pozměňovacímu návrhu pana poslance Juchelky. Snažíme se iniciovat jednání s některými poslanci sociálního výboru.

12.7.2021 Vydáváme prohlášení a opět varujeme před dopady pozměňovacího návrhu pana poslance Juchelky v praxi.

Juchelka Al.