.

Březen 2022

Letem březnovým světem, neboli aby Vám nic neuniklo.
Ještě koncem února jsme s MPSV projednávali právní zastoupení dětí v NRP, kde byla po spolupráci s ministerstvem spravedlnosti požadována změna v občanském zákoníku. Cílem této změny by mělo být ustanovení speciálních právních zástupců pro případy, kdy by byl dítěti vedle OSPOD přidělen advokát. Vše by mělo být předmětem diskuzí mezi oběma ministry příslušných ministerstev.

Povídání o významu pěstounství proběhlo 1.3. v galerii Kulturní centrum Sever Cvikov pod citlivým vedením Pavly Bečvářové a Ester Jiroutové. Tyto besedy jsou velmi pozitivně hodnocenou propagací náhradní rodinné péče.

Řeší se děti z Ukrajiny. K tomuto tématu byla 2.3. svolána schůzka na MPSV. Prakticky okamžitě po napadení Ukrajiny jsme iniciovali vytvoření seznamu prověřených pěstounů, kteří by byli ochotni přijmout do rodiny děti, či matku s dětmi z Ukrajiny a postarat se o ně. Databázi jsme poskytli MPSV, krajům i OSPODům. Naše iniciativa byla přijata s povděkem, ale to je tak asi vše. Kdo čekal enormní zájem vládních úředníků byl zklamán. Někteří z našich členů přijali do svých domácností matky s dětmi, ale to byla více méně soukromá iniciativa. Dnes už víme, že tato situace je způsobena žádostí ukrajinské strany, která preferuje větší kolektivy. Je třeba ocenit Andreu Fofovou za intraktivní seznam pěstounů ochotných přijmout uprchlíky z Ukrajiny a Soňu Benadovou, jež v této souvislosti zabezpečuje nutný kontakt se všemi možnými úřady.

Pracovní skupina pro náhradní rodinnou péči on-line setkání na MPSV dne 10.3. Zrychlení, zefektivnění a sjednocení procesu od podání žádosti po zprostředkování NRP k přijetí dítěte do rodiny. Za nás se zúčastnila Hana Martínková Bojková a Radka Švecová. Zdůraznili jsme otázku druhožadatelů a pochválili si naše besedy pro zájemce. Dále jsme rozvíjeli otázku psychologického posouzení a párování, kde vidíme značné rezervy.

12.3. jsme zveřejnili výroční zprávu za rok 2021 na https://www.anrcr.cz/dokumenty-ke-stazeni/

17.3. proběhlo na MPSV setkání mezioborové skupiny pro reformu náhradní péče o děti. Nejdůležitějším tématem se jeví výzkum rozboru příčin umisťování dětí mimo rodinu a zmapování průchodu dětí systémem náhradní péče. Více o tomto tématu v aktualitách na www.anrcr.cz v členské sekci.

18.3. proběhlo setkání pěstounů z okolí Vyškova v komunitním centru B. Bundži, Kostelní 2, Vyškov. Řešili se „důležité“ věci, vyměňovali se názory a zkušenosti. Celé setkání probíhalo v příjemné atmosféře. Příští setkání je domluveno na 22.4. v 8:30 na stejném místě.

21.3. proběhlo setkání s ministrem Marianem Jurečkou. Hlavním bodem jednání byla nezprostředkovaná pěstounská péče a její navázání na systém veřejného pojištění. Za ANR se jednání zúčastnily Hana Martínková Bojková, Radka Švecová a Hedvika Mašková.

27.3. proběhlo setkání pěstounů v Opavě. Děti se vyřádily v herně a dospělí si vyměnili zkušenosti. Další setkání pěstounů Moravskoslezského kraje plánujeme na červenec v Dubánku. Proběhne zde dětský karneval, dospělí si opečou párky či kus masa. Tradicí je, že každý sebou vezme něco dobrého, prostě to, co umí.

28.3. schůzka se zástupcem veřejného ochránce práv. Tématem bylo osamocené dítě v nemocnici a právní zastoupení dítěte. Za ANR se zúčastnila Hana Martínková Bojková. Hlavním tématem ANR bude právní zastoupení dítěte. Osamocené dítě bude řešit spolek Petry Jirglové, kde ANR figuruje jako partner projektu.

29.3. opět jednání na půdě MPSV o potřebných změnách v náhradní rodinné péči. Tentokrát jde o peníze. Ideou je dostat všechny osoby v evidenci do pozice zprostředkovaných pěstounů, případně otevřít možnost osobám pečujícím o dodatečné posouzení a zařazení do evidence.

Celý březen jsme se zabývali organizační a právní problematikou dětí z Ukrajiny a možnostmi řešení situace. Intenzivně diskutujeme potřebu právního zastoupení dítěte.

Leden 2022

Aliance náhradních rodin České republiky má za sebou úspěšně ukončený rok 2021 (výroční zprávu si budeme moci přečíst brzy!).
V roce 2022 nás čeká neméně práce a my od začátku roku rozhodně nezahálíme. Máme za sebou jednání s Ministerstvem práce a sociálních věcí i Úřadem práce ČR a mnoho dalšího.

Pokud vás zajímá, na čem pracujeme, čtěte níže:

 • Daně, prohlášení poplatníka, žádosti na odměnu pěstouna, nebo příspěvek při pěstounské péči. Novela SPOD přinesla spoustu dobrého, ale taky nám, i některým úředníkům, pořádně zamotala hlavy. Dle našich zkušeností je to úřad od úřadu jiná písnička. Někde je to bez problémů, někde to vázne. No jo, to je tak, když máte jedno dítě zprostředkované, dvě nezprostředkované a pak se zkoušejte domluvit.
 • Řešíme i vnitřní záležitosti. Odsouhlasili jsme si ZMĚNU STANOV a musíme to dotáhnout s podklady pro rejstříkový soud. Také se rok s rokem sešel a Pavla Bečvářová posílá e-mail členům s připomínkou výročí ČLENSTVÍ. Je to fajn, když to někdo hlídá a ještě lepší, když s námi pokračujete dále.
 • Stále ještě sledujeme osud ÚSTECKÉHO KLUČÍKA, který je již v náručí pěstounky na přechodnou dobu.
 • S nástupem NOVELY ZSPOD pomáháme radou či dotazy na odpovědné osoby. Proběhla schůzka s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Hlavním tématem bylo převzetí dítěte v ohrožení pěstounem na přechodnou dobu bez rozhodnutí soudu.
 • Dne 5.1. proběhla schůzka s Krajským úřadem Moravskoslezského Kraje v Ostravě schůzka s Bc. Peterem Hančinem (Koordinátor pro národnostní menšiny a romské záležitosti Krajského úřadu Moravskoslezského kraje). Setkání se zúčastnila i Bc. Kateřina Barabaschová (referentka pro sociálně-právní ochranu dětí). Schůzka se zaměřila na nedostatek pěstounů a jak tento problém řešit. Pan Hančin nám předal kontakty na osobnosti romské komunity, jež by mohly svým vlivem propagovat pěstounskou péči v tomto společenství. Paní Barabaschová obhajovala postoj kraje a sdělovala, že konají, dělají a snaží se, jednou větou, propagovala činnost kraje.
 • Rovněž jsme se 5. 1. 2022 zúčastnili online jednání s Ministerstvem práce a sociálních věcí, které se primárně zaměřovalo na tzv. ZAJIŠTĚNÍ NEODKLADNÉ PÉČE OSOBAMI V EVIDENCI. Toto téma dost rezonuje jak u OSPODů, tak i u přechodných pěstounů. Jsme rádi, že MPSV vypracovalo rychle vyjádření a rozeslalo je na kraje a obce s rozšířenou působností (ORP). Jde o zajištění neodkladné péče o dítě podle § 15 zákona o SPOD, nejde tedy o odebrání dítěte bez souhlasu rodičů, či jiných oprávněných osob, ani o svěření dítěte do přechodné pěstounské péče. K tomu je zapotřebí rozhodnutí soudu. Jde o zajištění neodkladné péče, kdy se novelou mohou vedle ZDVOPů (zařízení pro okamžitou pomoc) využít pro takovou situaci osoby v evidenci.
 • 6. ledna se Hana Martínková Bojková vyjádřila do pořadu Televize Seznam ZÁHADY JOSEFA KLÍMY o zprostředkované a nezprostředkované pěstounské péči. Tento pořad si můžete poslechnout na odkazu níže.
 • Mgr. Radomíra Švecová prostudovala PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ VLÁDY v sociální oblasti. Blíže budeme jednotlivé body probírat na osobním jednání s panem ministrem Marianem Jurečkou a zároveň budeme připomínkovat novelu.
  Jana Žižkovská školí problematiku PĚSTOUN A DANĚ, kdy je „zatím“ každý rok nějaká změna a Bobi Krejčíková je tak dobrá, že ŠKOLÍ, NOVELU ZÁKONA o SPOD a to i pro pracovníky OSPOD. Dámy jsou šikovné.
 • 10.ledna proběhla na Krajském úřadě Ústeckého kraje schůzka, kde za ANR ČR byla přítomna místopředsedkyně Hana Martínková Bojková, krajská vedoucí ANR ČR Ústeckého kraje Martina Švandová a za pěstouny byla na jednání Magdaléna Zemanová. Jednání bylo náročné. Naše pohledy na náhradní rodinnou péči jsou v mnohém odlišné, nicméně věříme, že postupně najdeme společnou řeč alespoň nad některými tématy a podaří se nám NRP v ústeckém kraji posunout dále. Jsme si vědomi, že tento kraj je specifický a panují zde různé předsudky.
 • Kateřina Jukličková bude pomáhat se správou facebookových stránek. Současně chceme provozovat e-shop, který také bude pomáhat spravovat.
 • ANR ČR dostala šátky od společnosti www.loktushe.cz – 10 ks šátků Ring Sling Jantar Berry vel. 1 a 14 ks šátků Jantar Berry vel. 6. Tyto šátky budou k zapůjčení u krajských vedoucích.
 • 15.1. proběhlo odpolední SETKÁNÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN v dětské herně v Karviné pod taktovkou krajské vedoucí Evy Vahalové.
 • 17.1. 2022 jsme se zúčastnili ONLINE SETKÁNÍ S MPSV a Generálním ředitelstvím úřadu práce. Bohumila Krejčíková, Hana Martínková Bojková, Radka Švecová a Pavla Bečvářová, to byl náš super tým. Tématem byla IMPLEMENTACE NOVELY ZÁKONA o SPOD do praxe. Máme zpětnou vazbu od vás pěstounů a také spoustu dotazů. Na mnohé z nich jsme se zeptali a ujasnili si správné postupy. Zklamání nad chodem a přístupem některých pracovníků na přepážkách úřadu práce se bohužel nedala skrývat z naší ani z jiných stran. Věříme, že nyní je to pro všechny náročné, ale naše i vaše tolerance má své meze. Členové ANR obdrželi přehled toho nejdůležitějšího, který vychází právě z vámi položených dotazů. MPSV vydalo metodiku, kdy nestačí předběžné opatření pro dávky, ale musí být důvodnost péče nebo zahájení řízení. Je potřeba využívat i předpěstounskou péči.
 • 20. ledna - vzhledem k nedostatku pěstounských rodin hledáme i my cestu ke zvýšení jejich počtu. Proběhla BESEDA v Libereckém kraji za účasti Pavly Bečvářové. Tato setkávání by měla odpovídat nějakým standardům kvality. Pavla nás také reprezentovala v reportáži TV Nova, viz. níže. Hledáme i cesty, jak do pěstounské péče zapojit i romskou komunitu.
 • Více než rok pracujeme ve ztížených (COVID) podmínkách, a tak je čas se potkat osobně. Toto setkání zajišťovala krajská vedoucí ANR ČR Plzeňského kraje Soňa Benadová spolu s Hankou Martínkovou Bojkovou. Holky si mákly, sehnat ubytování pro více než padesát lidí není žádná selanka. Setkání proběhne v květnu v Bohuslavicích. Těšíme se.
 • Jelikož se Aliance zabývá všemi formami náhradní rodinné péče, vznesli jsme i dotaz na PRARODIČE, kteří mají děti ve svěřenectví bez dávek pěstounské péče, po novu pouze s příspěvkem na úhradu potřeb dítěte. I tento bod byl projednán na dnešním online s MPSV.
 • Alianci se podařilo iniciovat jednání s Ministerstvem práce a soc. věcí, kde budeme řešit tzv. Rodinné klokánky. Tito pěstouni jsou nyní zařazení do nezprostředkovaných, žádáme jejich přeřazení do zprostředkovaných. Tohoto jednání se zúčastní Bohumila Krejčíková.
 • Velmi si vážíme spolupráce ze strany MPSV. Vidíme, že je snaha o řešení problémů spojených nejen s implementací zákona o SPOD, ale též s řešením individuálních případů.