.

Cíle ANR ČR

Dvě postavy společně rukami tvoří srdce při západu slunce

Profesionalizace pěstounské péče

Ustanovení právního zastoupení dítěte při soudních jednáních

Znovuzavedení centrálního registru dětí vhodných do NRP a zavedení celostátního registru žadatelů o NRP

logo kulaté Aliance náhradních rodin

Podpora krajských skupin ANR ČR

Propagace NRP, podpora dobrovolnictví a hostitelské péče dětí v ústavní výchově

Prosazování dodržování Úmluvy práv dítěte – zájem dítěte je nad zájmem bio rodiče

Podpora rodin v NRP, včetně adoptivních, poskytnutím dostatečných služeb