Aliance náhradních rodin
České republiky

Členství v ANR ČR

Proč se stát členem Asociace náhradních rodin České republiky?

Posláním ANR ČR z.s. je sjednocení náhradních rodin pro zajištění kvality života dětí vyrůstajících mimo svou biologickou rodinu a zlepšení podmínek náhradní rodinné péče v České republice. Jsme tu pro náhradní rodiny již od roku 2009. A rádi Vás v Asociaci náhradních rodin přivítáme.

Děti v ústavních zařízení čekají na rodiny zbytečně dlouho.

A protože už pan Werich zpíval, že "Všichni dohromady uděláme moc...", tak se pojďme tedy spojit: náhradní rodiče, pěstouni dlouhodobí i přechodní, adoptivní rodiny i žadatelé, nebo příznivci.

Členstvím na Asociaci náhradních rodin pomůžete ke změnám a zlepšení systému.

Budeme i Vašim jménem apelovat na zákonodárce. Naše Krajské kluby Vám nabídnou poradenství, sounáležitost, výměnu zkušeností i možnost se přímo podílet na legislativních změnách v NRP.

A co kromě toho ANR ČR svým členům nabízí?

 • vytváří prostor pro vzájemnou spolupráci mezi členy, výměnu zkušeností a informací mezi krajskými pracovními skupinami ČR
 • krajské pracovní skupiny tvoří základní kameny ANR ČR z.s.
 • poskytuje všem svým členům podporu a metodické vedení krajských skupin
 • informování o novinkách a událostech v NRP – sociální sítě FB ANR ČR z.s.
 • poskytuje konzultace a poradenství
 • informativní schůzky
 • hledání možností spolupráce se státní správou, samosprávou a ostatní NNO
 • aktivity a setkávání krajských skupin a jejich vedoucích
 • informativní schůzky osobní, nebo přes sociální sítě
 • realizace projektů
 • vzdělávací pobyty nejen pro pěstouny, ale i žadatelé o jakoukoliv formu NRP
 • mezinárodní pobyty dětí a mládeže
 • výtvarné a jiné soutěže pro děti a mládež atd.

  A mnoho dalšího chystáme v novém roce.

Ano, chci pomáhat

Jak se stát členem Asociace náhradních rodin České republiky?

Chcete se k nám připojit? Můžete si zvolit ze dvou možných forem členství:

•     členství řádné, tj. členství v některé z krajských pracovních skupin ANR ČR

•     členství sympatizantské

Řádným členem asociace se mohou stát:
Náhradní rodiče, žadatelé o NRP a děti, které vyrostly v náhradní rodině, starší 18 let. Každý řádný člen musí být registrován u krajské pracovní skupiny ANR ČR.

Sympatizujícím členem se může stát:
Každá fyzická nebo právnická osoba, která nás chce podpořit, souhlasí s našimi stanovami a nezachovala se vůči Asociaci či jejím členům v rozporu s dobrými mravy.

Jak na to?

Pokud se chcete stát řádným členem asociace, pak si zvolte, ve které krajské pracovní skupině chcete být členem a zašlete nám vyplněnou přihlášku k řádnému členství.

Každý kraj má aktuálně svůjou aktivní pracovní skupinu. Seznam naleznete v sekci kontakty.

Kam odeslat dokumenty?

Poštou na adresu:

Asociace náhradních rodin České republiky
Lidická 700 /19, 60200

nebo vyplněný dokument naskenujte a zašlete na email info@anrcr.cz

Podmínky členství

Podmínkou vzniku řádného i sympatizantského členství je kromě odeslání přihlášky také uhrazení členského příspěvku:

•        půlroční členství (na vyzkoušení :-)) 300 kč

•        roční členství 600 kč (výhodou ročního členství je slevová průkazka pro Vás i Vaše děti, kterou můžete uplatnit u námi sjednaných partnerů)

Jak poslat příspěvek?

Převodem na účet ANR ČR : 4316567001/5500, variabilní symbol obdržíte po zaslání přihlášky.

Kdy má být členský příspěvek zaplacen?

Po obdržení přihlášky a platby vám potvrdíme členství a jeho platnost od – do. Na blížící se konec platnosti členství budete také upozorněni emailem.