.

Reference

Když jsme se rozhodli udělat v létě 2021 happening na Malostranském náměstí v Praze na podporu zrušení kojeneckých ústavů, oslovili jsme mimo jiné i Alianci náhradních rodin ČR. Podpořili nás na sociálních sítích, aby naši snahu podpořilo co nejvíce lidí, což se před volbami ukázalo jako strategický krok. Mohli jsme s nimi také danou problematiku konzultovat. Zástupci ANR ČR pak také dorazili do centra Prahy a mimo jiné  na happeningu promluvili. Stejně tak podpořili i náš druhý a i třetí happening. Společně s nimi a i s dalšími neziskovými organizacemi jsme tak mohli na konci léta slavit, když parlamentem prošel zákon, který zakazuje umisťování dětí do tří let do ústavní péče a to od roku 2025. Tím ale naše společná práce nekončí, pomáhat dětem bez rodin je potřeba i nadále.

Logo Vyrůstat doma

S členy Aliance náhradních rodin ČR jsme spolupracovali v rámci naší kampaně Díky pěstounství. Všechny rodiny jsme poznali jako nesmírně inspirativní a s velkou láskou k přijatým dětem. Moc si vážíme toho, že se pěstouni a představitelé ANRČR vedle náročné péče o děti ještě věnují tolik potřebné osvětě a podpoře systémových změn. Děkujeme jim za to!

Díky Alianci náhradních rodin ČR jsou hlasy pěstounů mnohem více slyšet. Vážíme si toho, s jakou odborností i lidskostí ANRČR zájmy pěstounů a dětí v pěstounské péči hájí. Je nesmírně důležité, aby se na přípravě systémových změn v oblasti náhradní rodinné péče podíleli lidé s autentickou zkušeností. Již po krátké době fungování ANRČR jsou vidět výsledky. Spolupráce s ANRČR si moc vážíme a děkujeme všem pěstounským rodinám za jejich práci.

Věříme, že všechny děti mají právo na milující rodinu.