S členy Aliance náhradních rodin ČR jsme spolupracovali v rámci naší kampaně Díky pěstounství. Všechny rodiny jsme poznali jako nesmírně inspirativní a s velkou láskou k přijatým dětem. Moc si vážíme toho, že se pěstouni a představitelé ANRČR vedle náročné péče o děti ještě věnují tolik potřebné osvětě a podpoře systémových změn. Děkujeme jim za to!

          Díky Alianci náhradních rodin ČR jsou hlasy pěstounů mnohem více slyšet. Vážíme si toho, s jakou odborností i lidskostí ANRČR zájmy pěstounů a dětí v pěstounské péči hájí. Je nesmírně důležité, aby se na přípravě systémových změn v oblasti náhradní rodinné péče podíleli lidé s autentickou zkušeností. Již po krátké době fungování ANRČR jsou vidět výsledky. Spolupráce s ANRČR si moc vážíme a děkujeme všem pěstounským rodinám za jejich práci.

Věříme, že všechny děti mají právo na milující rodinu.