Podmínky členství

  • odeslání řádně vyplněné přihlášky,
  •  uhrazení členského příspěvku: roční členství 600,- Kč (tj: 12 následujících kalendářních měsíců),
  • účet ANR ČR : 2801925248/2010, VS (vaše členské číslo, které obdržíte na Vaši emailovou adresu).