Vyjádření k návrhu zákona

MPSV přdložilo návrh zákona (náhradní doba důchodového pojištění pro nezprostředkované pěstouny) a požádalo nás o stanovisko.

Vážený pane ministře,
v první řadě musíme sdělit, že s návrhem v podobě v jaké jej předkládáte, nesouhlasíme. Je to z jednoho prostého důvodu. Dojde k dalšímu ROZDĚLENÍ PĚSTOUNŮ. Tentokrát u nezprostředkovaných na pěstouny před novelou ZSPOD 2022 a po novele. To přinese opět spoustu nepříjemností, které se přenesou i do veřejného prostoru. Opět se bude nad náhradní rodinnou péčí vznášet černý mrak. Bude to tématem nejen v uzavřených skupinách, ale i těch veřejných. Na náhradní rodinnou péči toto nevrhá dobré světlo. A my se domníváme, že již toho bylo dost.

Také jde samozřejmě o samotné zajištění pěstounů. Nejen prarodičů a širších příbuzných, ale i pěstounů, kteří byli často proškoleni, zařazeni do evidence, ale dítě si k nim našlo cestu jinou formou než klasickým zprostředkováním - hostitelská péče, pěstoun oslovil kraj přes zveřejněný medailonek a na popud kraje si podal žádost k soudu přímou cestou atp. V ideálním světě by se to dít nemuselo. Kdyby OSPODy i kraje pracovaly na 100%, kdyby měly dostatečné personální zajištění, kdyby žádné děti nebyly v ústavech a všem dětem byla intenzivně hledána náhradní rodina, kdyby konečně v České republice fungoval celostátní registr a kraje s ním řádně pracovaly...

Bohužel v této fázi zatím nejsme a máme před sebou dlouhou cestu. A tak zde budou stále nezprostředkovaní nepříbuzní pěstouni, kteří často tuto zdánlivě neřešitelnou situaci vyřeší za kraj. Nicméně tyto naše postoje již MPSV dobře zná. Samozřejmě rádi podpoříme jakoukoliv změnu k lepšímu, cíl máme s MPSV společný. Nicméně změnu, kterou předkládáte, bohužel za změnu k lepšímu úplně nepokládáme. Během osobních jednání jak s panem ministrem Jurečkou, kterého jsme se s kolegyní zúčastnily v březnu, tak s paní doktorkou Zárasovou, jsme vždy hovořili o změně pro všechny nezprostředkované pěstouny. O rozdělení, jak uvádíte, nebyla řeč. Vaše odůvodnění samozřejmě chápeme, zní i logicky, ale je potřeba se na problematiku dívat ze všech úhlů pohledu. I těch, které mohou být ministerstvu tak trochu proti srsti. Samozřejmě jsou nám známy i kompromisy, které je potřeba vyjednávat nejen v rámci koalice, ale hlavně s opozicí.

I my osobně jsme mj. na žádost pana ministra jednali s panem poslancem Alešem Juchelkou - taktéž osobně. Jeho postoje a stanoviska jsme zároveň následně projednávali s paní poslankyní Jílkovou. Té jsme mj. přednesli i náš alternativní návrh, který zároveň vkládám do přílohy. Zároveň by mohl být v této formě i průchozí u pana Juchelky, jelikož zastropování věkem vychází právě z jednání s ním. Věřím, že se nad našim návrhem a odůvodněním v týmu zamyslíte a v případě jakýchkoliv dotazů, nebo potřeby diskuze jsme vám plně k dispozici.

Děkuji a přeji krásné dny Za Alianci náhradních rodin ČR Hana Martinková Bojková, místopředseda

POMOZTE DĚTEM

najít novou rodinu

AKTUALITY

  A tak jsme si v posledním měsíci udělali průzkumné…
Celý článek
Dnes byla zveřejněna čísla životního minima platná od 1. dubna,…
Celý článek
0
DĚTÍ

stále čeká v ústavních zařízeních na novou, milující rodinu

Věříme, že všechny děti mají právo na milující rodinu.

 

Projekty

Smějící se chlapec jí zmrzlinový pohár
 Případ malého chlapce z Děčína názorně ukázal, jak to dopadá, když selže systém i jedinec. Z praxe známe desítky takových případů...
vánoční přáníčka obrázek
Společně s dětmi jsme se rozhodli vám zpříjemnit období Vánoc a vyrobili jsme vánoční přáníčka. Děti tvořily s radostí a chutí a my věříme, že vám přinesou stejnou radost.
1. strana kalendáře 2022
Vyrůstat v rodině znamená mnoho. Především mnoho zdánlivých maličkostí, které dohromady utváří něco velkého a jedinečného. Právě tyto maličkosti jsou to, pro co jsme si sem přišli - život. Při tvorbě tohoto kalendáře, kdy se nám do rukou dostaly stovky fotografií z náhradních rodin jsme si uvědomili, jak některé momenty v našem životě bereme zcela samozřejmě.
Náhradní rodinná péče v číslech

procentuální rozdělení jednotlivých forem pěstounské péče k 31/12/2019

procentuální rozdělení dětí do jednotlivých forem náhradní rodinné péče v roce 2019