Asociace náhradních rodin České republiky z.s.

Tisková zpráva

Novela o sociálně právní ochraně dětí pěstounům jen zkomplikuje život

Asociace náhradních rodin ČR (ANR ČR), která sdružuje přechodné i dlouhodobé pěstouny po celé České republice kritizuje novelu zákona o sociálně právní ochraně dětí, kterou se ministerstvo práce a sociálních věcí chystá předložit vládě a parlamentu ke schválení.

Legislativa v oblasti náhradní rodinné péče je čím dál tím komplikovanější a z návrhu novely je evidentní, že MPSV, místo aby podporovalo pěstouny, jde zcela opačným směrem: jejich práci, která je pro společnost důležitá a prospěšný, jen ztěžuje a komplikuje. Asociace zmiňuje jen několik nejpalčivějších připomínek, které byly ministerstvu v připomínkovém řízení zaslány.

Jak se může stát, že návrh, na kterém pracovalo MPSV údajně několik let, je takto nedomyšlený? To je opravdu tragédie,“ vyjádřila se otevřeně místopředsedkyně ANR ČR Magdalena Zemanová.

Novela je podle ANR ČR často dokonce v rozporu s důvodovou zprávou. „V ní je například jako jeden z hlavních cílů vytyčen rozvoj a podpora náhradní rodinné péče, zejména pokud se jedná o sourozenecké skupiny, pro které pěstouni nejčastěji chybí. Přitom v novele samotné není ani zmínka o podpoře pěstounů pečujících o sourozenecké skupiny,“ uvedla Zemanová.

Asociace zejména kritizuje skutečnost, že ačkoliv chce ministerstvo nově přidat přechodným pěstounům, odměna dlouhodobých pěstounů zůstala nezměněna. „Pěstoun, pečující o jedno dítě pobírá odměnu pěstouna 12 000 Kč, což je stále pod minimální mzdou. Sociální a zdravotní pojištění si musí doplácetze svého,“ upozorňuje Zemanová.Nelze přitom vycházet z předpokladu, že ohodnocení pěstouna je spíše symbolické, protože pěstoun chodí do zaměstnání. Pěstounská péče je službou státu a jako taková musí být adekvátně ohodnocena. Přechodný pěstoun by při téže péči o jedno dítě dostával odměnu pěstouna dle návrhu novely 30 000 Kč. Je to nepoměrné a diskriminující. Pokud se bude MPSV ubírat směrem k prosazování a podporování pouze přechodné pěstounské péče, následkem budou plnící se ústavní zařízení dětmi opět z přechodné pěstounské péče. Nebude pro děti z přechodné péče návaznost další péče dlouhodobých pěstounů. Nebude děti komu dál předávat. To se neslučuje se závazkem ČR o deinstitucionalizaci,“ varuje.

Nově se v návrhu novely objevil tzv. zaopatřovací příspěvek, bohužel na něj ale nedosáhnou všechny děti. Dle výkladu novely, konkrétně §50b, odst. 2,příspěvek nebude přiznán dětem, které přijdou do pěstounské péče v sedmnácti letech, například jako součást sourozenecké skupiny, nebo přecházejí z hostitelské péče. „Pokud půjde do dlouhodobé pěstounské péče dítě v sedmnáctiletech, například v sourozenecké skupině, proč by nemělo být zajištěné příspěvkem nebo dávkami pěstounské péče, pokud studuje?“vznáší dotaz Magdalena Zemanová.

Dalším bodem kritiky ANR ČR je §14, podle kterého může obecní úřad obce s rozšířenou působností podat návrh k soudu nazrušení pěstounské péče, pokud nedošlo ke zprostředkování pěstounské péče
podle § 19a až 27. V pěstounské péči se nachází i děti, které s rodinou naváží vztah v hostitelské péči a chtějí v rodině zůstat na stálo. Do PP tedy bylo dítě svěřeno přímo přes soud, nedošlo ke klasickému zprostředkování. Dále se to týká sourozenců dětí, které již v pěstounské péči jsou, a tato pěstounská rodina přijme biologického sourozence již dříve svěřeného dítěte. I v tomto případě se jedná o nezprostředkovanou pěstounskou péči.

Mantrou ministerstva práce a sociálních věcí je, že všechny děti patří do rodin, ale ve skutečnosti opak je pravdou. Zatímco na MPSV sedí už několikátý ministr, který opět slibuje změnu, dětem v ústavech čas plyne úplně jinak. Mnoho z nich se žádného zlepšení ze strany státu nedočká. Pokud se ale do deseti let nic nezmění, je možné, že pěstounská péče v ČR úplně zanikne,“ varuje Magdalena Zemanová.

ombudsman

Ombudsman

Zástupkyně ombudsmanky Monika Šimůnková představuje svoji agendu pro rok 2020

Ombudsmanka Anna Šabatová pověřila svoji zástupkyni Moniku Šimůnkovou výkonem působnosti v agendách ochrany práv dětí a rodiny, životního prostředí, stavebního práva, dopravy, daní, přestupků nebo práva na informace.
V každé ze svěřených oblastí si zástupkyně ombudsmanky vytyčila několik priorit, kterým se chce v letošním roce věnovat.

„V případě ochrany práv dětí se chci zabývat problematikou ústavních zařízení pro děti do tří let a stanovení věkové hranice, do které by děti neměly být umístěny v institucích. Velkým tématem je v této souvislosti deinstitucionalizace péče o ohrožené děti. Dalším palčivým tématem je bytová nouze, do které se dostává řada rodin, ale také např. matek samoživitelek s více dětmi. Absence sociálního bydlení, nedostatek obecních bytů nebo azylových domů pro celé rodiny vede někdy k situacím, kdy jsou děti z rodin odebírány. Někdy dokonce dochází k tomu, že rodiče „dobrovolně“ svěřují své děti do zařízení, aby s nimi nemusely žít často v nevyhovujících podmínkách. S tím souvisí i nedostatek služeb pro rodiny v krizi a jejich vzájemná neprovázanost,“ vysvětluje Monika Šimůnková.

Více o prioritách nové zástupkyně naleznete zde:

https://www.ochrance.cz/…/zastupkyne-ombudsmanky-monika-si…/

Podpořili nás