Hana Bojková
media@anrcr.cz
+420 774 610 948

Vyjádření Aliance náhradních rodin pro televizi DVTV
k případu chlapečka ležícího již 11 měsíců v nemocnici bez doprovodu

Aliance zásadně nesouhlasí s tím, že dítě nemůže být předáno do péče vytipované osoby – v tomto případě ideálně pěstounce na přechodnou dobu, již v době jeho pobytu v nemocnici. Naopak, jak z dobré praxe vyplývá, je toto možné, naopak i žádoucí a to zejména pro zdravý psychomotorický vývoj dítěte. Dítě potřebuje jednu primární osobu, aby si mohlo vytvářet zdravou citovou vazbu.
Přechodná pěstounská péče by měla trvat maximálně jeden rok, v odůvodněných případech může být prodloužená i na dobu delší. Přechodný pěstoun může o dítě pečovat měsíc, půl roku i rok a to dle potřeb dítěte. Během jeho péče má OSPOD za úkol oslovit širší příbuzenstvo, sanovat původní biologickou rodinu nebo hledat jiné trvalé řešení pro dítě, například dlouhodobé pěstouny. Souběh péče přechodné pěstounky a práce s biologickou rodinou se nijak nevylučuje. Je tedy žádoucí, aby byl přechodný pěstoun osloven v co nejkratším časovém úseku, ideálně v řádu dnů/týdnů od nastalé situace.

Je tristní, že Magistrát města Děčín teprve nyní mapuje možnosti další péče o tohoto chlapce, kterému je aktuálně 11 měsíců a v nemocnici je sám již od svého narození, kdy jej biologická rodina navštěvuje pouze sporadicky.
Je tedy s podivem, že OSPOD dítěte nepodnikl výše zmíněné kroky mnohem dříve a to již v měsíci prosinci loňského roku, kdy se chlapec narodil a bylo patrné, že o něj matka nehodlá aktuálně pečovat a není ani jiný příbuzný, který by chlapce v nemocničních zařízeních doprovázel.
Stejně tak nás zaráží informace vedoucí Odboru sociálních věcí krajského úřadu Ústeckého kraje, že situaci nezletilého chlapce řeší s příslušným OSPODem od měsíce října tohoto roku. Tedy jeho situaci začali řešit po 10 měsících jeho života. Otázka – co OSPOD dělal celých těch jedenáct resp. deset měsíců je tady nasnadě!