Žádost o příspěvek na mobilitu

K Žádosti je potřeba doložit: 

- průkaz totožnosti,

- rodný list - u dětí do 15 let.

Rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka (doložte v případě, že osoba toto rozhodnutí vlastní).

K žádosti prosím doložte:

pro všechny uvedené osoby v části A a B průkaz totožnosti, u dětí do 15 let rodný list
pokud v průkazu totožnosti není uvedeno rodné příjmení, doložte rodný list.

 

ke čtení