Příspěvek na péči 1. strana foto

Informace k příspěvku na péči

ke čtení

Žádost o příspěvek na péči

K Žádosti je potřeba doložit: 

- průkaz totožnosti,

- rodný list - u dětí do 15 let.

Dále:

- oznámení o poskytovateli pomoci.

 

ke čtení

Schopnost naplňovat životní potřeby u dětí
(příloha k instrukci NM 7 č.15/2016)