Pěstouni šetří státu miliony, aneb když stojí rozum i cit na jedné straně vah

kreslený mozek a srdce na houpačce

Ve středu 27. ledna se kromě novely zákona o sociální ochraně dětí projednávala i úzce související novela zákona o zdravotních službách, která si dává za cíl zrušit umisťování dětí do 3 let do ústavní výchovy ze sociálních důvodů.

V rozpravě vystoupila paní poslankyně Aulická s názorem, že nestačí o tyto děti pečovat a chovat je a zároveň nás pozvala do Mosteckého kojeneckého ústavu.

„Myslíte si, že ty děti potřebují jenom to, že budou chovaný, že se o ně budou starat? Ty děti jsou někdy po problémech těch rodičů, po drogově závislých, nebo po alkoholicích. A zeptejte se, co to všechno znamená. Můžete se přijet k nám podívat do Mostu. Máme jediný kojenecký ústav, máme kapacitu zhruba 130 dětí a dneska jsme zhruba na nějakých 75“

Pojďte se tedy s námi podívat na výroční zprávu tohoto domova a podívejme se holým faktům přímo do očí.

A kolik že nás ta ukázková péče v kojeneckém ústavu stojí? O 73 dětí pečuje 99 zaměstnanců tj. 0,75 dítěte na 1 zam. průměrná hrubá mzda 37 148,- na jednoho zaměstnance,přepočteno na 1 dítě 49 530,- hrubého měsíčně. Celkové náklady KÚ 72 290 000 /73 = 82 523,- na jedno dítě měsíčně, 990 000,- ročně

Oproti tomu hrubá mzda pěstouna na přechodnou dobu je 20 tisíc. I v případě, že pečuje o víc dětí. Celkové náklady přechodné pěstounské péče jsou 35 750,- měsíčně, tedy cca 430 000,- ročně a to včetně dávky pro dítě a příspěvku pro doprovodnou organizaci. Stát tedy svěřením dítěte do pěstounské péče ušetří ročně 560 tisíc korun.

Podívejme se ještě na stejná čísla v dětském domově v Mostě. o 48 dětí pečuje 32 zaměstnanců tj. 1,5 dítěte na jednoho zaměstnance průměrná hrubá mzda 40752,- na jednoho zaměstnance přepočteno na 1 dítě 27 168,- hrubého měsíčně Celkové náklady DD 30 598 000 /48 = 53 122,- na jedno dítě měsíčně, tedy 637 000,- ročně. Hrubá mzda dlouhodobého pěstouna je 12 tisíc. V případě, že pečuje o dvě děti 9 tisíc na jedno dítě. Celkové náklady PP jsou 25 030,- měsíčně, tedy 300 000,- ročně to včetně dávky pro dítě a příspěvku pro doprovodnou organizaci.

Pěstounská péče šetří státu cca 330 000,- ročně, do dospělosti dítěte – za např. 15 let je – to závratných 4,5 milionu korun.

Ano paní Aulická, dětem chybí především péče a náruč. Za velmi lidský přístup děkujeme znovu panu Aleš Juchelka, paní Helena Válková a paní Olga Richterová.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.