Aliance náhradních rodin
České republiky

O nás

Asociace náhradních rodin České republiky je nezisková organizace, která vznikla na jaře roku 2009 z potřeb náhradních rodičů – pěstounů a adoptivních rodičů – z celé České republiky. Je zastřešující organizací pro náhradních rodiny.

Asociace nabízí náhradním rodičům možnost setkávání a výměny zkušeností s náhradní rodinnou péčí. Náhradní rodiče se mohou společným hlasem a činností asociace podílet na osvětě a propagaci náhradní rodinné péče a také na některých legislativních změnách.

Snahou rodičů, kteří se rozhodnou vzít si domů na výchovu děti z ústavů nebo rozpadlých rodin, je umožnit těmto dětem prožít spokojené dětství v kruhu rodiny a v rámci možností je plnohodnotně připravit do života. Ne vždy je to jednoduchý a bezproblémový proces.

Asociace náhradních rodin České republiky je cesta, jak si navzájem poskytnout pomoc a vyměnit zkušenosti mezi sebou!

Posláním ANR ČR je sjednocení náhradních rodin pro zajištění kvality života dětí vyrůstajících mimo svou biologickou rodinu a zlepšení podmínek náhradní rodinné péče v České republice.

Věříme, že všechny děti mají právo na milující rodinu.

Cíle ANR ČR

Profesionalizace pěstounské péče

Ustanovení právního zastoupení dítěte při soudních jednáních

Znovuzavedení centrálního registru dětí vhodných do NRP a zavedení celostátního registru žadatelů o NRP

Podpora krajských skupin ANR ČR

Propagace NRP, podpora dobrovolnictví a hostitelské péče dětí v ústavní výchově

Prosazování dodržování Úmluvy práv dítěte – zájem dítěte je nad zájmem bio rodiče

Podpora rodin v NRP, včetně adoptivních, poskytnutím dostatečných služeb