Jednání ANR ČR z.s. s PPPD o vzájemné spolupráci dne 22. 8. 2020

Přítomni:

Radka Švecová, předseda Profesního sdružení přechodných pěstounů
Tereza Hubáčková, místopředseda Profesního sdružení přechodných pěstounů
Marcela Dědová, předseda Asociace náhradních rodin ČR
Jana Žižkovská, místopředseda Asociace náhradních rodin ČR
Eva Vahalová, krajská vedoucí Moravskoslezského kraje ANR ČR, členka PPPD
Bohumila Krejčíková, vedoucí krajských skupin ANR ČR a krajská vedoucí Jihomoravského kraje ANR ČR

Dne 22. 8. 2020 byla oficiálně navázána vzájemná spolupráce mezi Asociací náhradních rodin ČR a Profesním sdružením přechodných pěstounů. Oba spolky mezi sebou již delší dobu aktivně komunikovaly a vzájemně se podporovaly. Oficiální spolupráce byla tedy pouze otázkou času. Všichni velmi naléhavě vnímáme nutnost změn v legislativě. Přechodných i dlouhodobých pěstounů ubývá a počet dětí v ústavní výchově se navyšuje.
Hlavními body jednání byla tedy nutnost legislativních změn, bez nich se bohužel práce pěstounů komplikuje a následkem jsou ubývající počty pěstounů.

Dále byla na programu vzájemná spolupráce ve vedení krajských skupin ANR ČR. Již nyní má ANR ČR ve vedení některých krajů členy Profesního sdružení přechodných pěstounů. Velmi se osvědčilo provázat pohled dlouhodobých a přechodných pěstounů k celkovému porozumění mezi oběma skupinami. ANR ČR i PPPD vnímají jako velmi přínosné sdílení vzájemných zkušeností, ke kterým dochází při setkávání krajských skupin ANR ČR.

Velmi důležitá je pro nás i podpora začínajících pěstounů, které se jim při setkávání krajských skupin dostává.

Dalším bodem jednání byly služby pro adoptivní rodiny. Asociace náhradních rodin zaštiťuje nejen rodiny pěstounské, ale i adoptivní. Byla zmíněna nutnost poskytování podpůrných služeb adoptivním rodinám, jelikož i ony se potýkají s některými problémy u dětí způsobených raným traumatem jako rodiny pěstounské.

Posledním bodem jednání byly Doprovázející organizace a služby, které poskytují. Asociace náhradních rodin informovala PPPD o důležitosti dvousložkového financování doprovodných organizací. Jedna složka by měla být směrována na mzdy zaměstnanců DO, nájmy a náklady související s činností DO, druhá složka na skutečné služby pro pěstounskou rodinu.

Zápis provedla Bohumila Krejčíková

Věříme, že všechny děti mají právo na milující rodinu.

Za ANR ČR, z. s.

Marcela Dědová – předseda
Magdalena Zemanová – místopředseda
Jana Žižkovská – místopředseda
Bohumila Krejčíková – vedoucí kraj. skupin

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.