O slepičce a kohoutkovi

Pohádka o slepičce a kohoutkovi

Podobnost s českým systémem hledání dětí a pěstounů je čistě náhodná.

Slepička s kohoutkem měli pěkné hnízdo plné kuřátek. Ale jak kuřátka rostla, z hnízdečka postupně do světa odcházela. Domluvil se kohoutek se slepičkou, že by ještě nějaká kuřátka chtěli, i ty, kterým liška maminku sežrala a zůstaly samy nebo ty, o které se maminky neuměly postarat.

Šla slepička s kohoutkem na úřad a o děti prosili. Dej úřade, dej nám děti domů, chceme se o ně starat, pěkně je vychovat a radovat se. Chceme jim pomoci, rány pofoukat, radost ukázat, do světa je přichystat!
... musíte k úředníkovi, že nemáte dluhy
... musíte k doktorovi, že nemáte nemoci
.... musíte k zaměstnavateli, že umíte pracovat
.... musíte k policajtovi, že jste neublížili
Pak vám děti dáme.

Dej úřade, dej děti, tady máš, cos chtěl.
Dáme vám děti, dáme, když nám ukážete
.... že si spolu rozumíte
.... že své další děti milujete
... že pro nové děti máte pokojíček, stoleček, židličku, hrneček i mističku
Dej úřade, dej nám děti - všechno máme, o všechno se rozdělíme.
Dáme vám děti, dáme - až je u nás v kraji najdeme, pěkně vám je přivedeme.
Dej úřade, dej nám děti - čekáme a pomáhat chceme
Dáme vám děti, dáme, až je najdeme, pěkně vám je přivedeme.

Úřade, úřade - za kopcem jsme slyšeli, že tam děti mají, snad na nás čekají!
Pro ty děti vás nemáme, těm vás nedáme. Počkejte ještě, hledáme, jestli někde u nás nečekají.

Úřade, úřade, i za druhým kopcem čekají děti, dlouho předlouho už čekají, jako my doufají, dej nás jim!
Už uplynulo hodně vody, je třeba znovu u vás ukázat, jestli se - rádi máte - jestli dětem všechno dáte - jestli vaše děti v pořádku zvostávají. Ukažte znovu, co už jsme chtěli!
Nožky máme uběhané, doklady znovu vyplněné, s moudrými jsme promluvili, potvrzení doložili. Děti za druhým kopcem pláčou, že jinak je do sluje odvezou!
Ti ať si na svou kvočnu ve svém kraji počkají! Od nás máte děti dostat!
Úřade, úřade ... všechno jsme přinesli, všechno jsme splnili, s moudrými mluvili. Ti nás schválili. A tvoji pohůnci s razítkem otrávili.

Slepička s kohoutkem už svoje hnízdo dalším kuřátkům dát nechtějí.