Fakta

1. Dělá to pro peníze!

          Přechodný pěstoun pobírá hodinovou mzdu 27,70 Kč, dlouhodobý pěstoun při péči o jedno svěřené dítě pobírá 16,60 Kč. Obě tyto částky jsou v hrubé mzdě, ze které jsou odváděny odvody státu. 
(Odměna pěstouna se od roku 2022 zvýší). 
Všechny děti mají právo na milující rodinu!
Pokud máte zájem o informace k pěstounské péči, s důvěrou se na nás obraťte: info@anrcr.cz