Asociace náhradních rodin České republiky, Klimentská 1, Praha 1

Čestní členové

Čestným členem Asociace náhradních rodin České republiky je Doc. PhDr. Oldřich Matoušek.

Vedoucí Katedry sociální práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

"Asociaci náhradních rodin ČR podporuji proto, že pokládám rodinu za jediné přirozené prostředí pro život dětí".

Oldřich Matoušek pracoval od promoce jako klinický psycholog na psychiatrii, a to převážně v oblasti manželské a rodinné terapie, později jako vedoucí Denního psychiatrického sanatoria (1993-1996). Na vedlejší pracovní úvazky pracoval na také na dětské psychiatrii a v manželské poradně. V roce 1991 spoluzakládal s Jiřinou Šiklovou katedru sociální práce FF UK, kterou vedl od roku 2000 do roku 2009. Zabýval se výzkumem efektivity režimové léčby psychiatrických pacientů, metodikou návštěvy v rodinách, psychoterapií skupin, manželství a rodin.

Habilitoval se na Filosofické fakultě UK Praha v r. 1996 prací „Rodina jako instituce a vztahová síť“. Současný odborný zájem: ohrožené děti, riziková mládež, rodina;, duševní zdraví, dějiny, teorie a světonázorové základy sociální práce, systémy sociálních služeb.

Roku 1992 založil s A. Kroftovou a B. Kopoldovou neziskovou organizaci Sdružení pro pomoc rizikové mládeži LATA, v němž do 2007 působil jako supervizor. Hlavním programem sdružení je přímá individuální pomoc studentů-dobrovolníků mladým lidem, kteří přestupují zákon. V Ústavu výzkumu a rozvoje školství PedfUK, kde pracoval v roce 1997-98 na částečný úvazek, připravil výzkum týkající se českého základního školství a metodiku vyučovacích programů souvisejících se vstupem ČR do EU. V rámci britsko-českého projektu se podílel se na zpracování koncepce pobytového oddělení pro mladistvé uživatele drog (1998). Od roku 1997 do roku 2000 pracoval jako vedoucí skupiny expertů pro hodnocení sociálních programů PHARE (Národní vzdělávací fond, Agentura pro trh práce a sociální politiku). Byl vedoucím týmu lektorů v holandsko-českém projektu vzdělávání vedoucích pracovníků domovů důchodců NL-CZ Elderly Homes II (1999-2001). Cílem projektu byla realizace pilotního programu vzdělávání vedoucích pracovníků domovů důchodců. Pracuje jako konzultant pro několik organizací poskytujících sociální služby. Je členem pracovní skupiny Akreditační komise MŠMT pro společenské vědy. V posledních letech spolupracuje jako konzultant a garant programů s o. s. Člověk hledá člověka na projektech věnovaných ohroženým dětem a rodinám.

Hlavní knižní publikace:
Slovník sociální práce – 2 vydání
Základy sociální práce (s kolektivem) 2 vydání
Metody a řízení sociální práce (s kolektivem)
Sociální práce v praxi (s kolektivem)
Mládež a delikvence (s A.Kroftovou) – 2 vydání
Rodina jako instituce a vztahová síť – 3 vydání
Ústavní péče - 2 vydání
Sociální služby (s kolektivem)
Vzdělávání studentů sociální práce v terénu (s H. Pazlarovou a I. Maroonem)

Podporují nás