.

Aktuality

4.9. 2022

DOBRÉ ZPRÁVY!

Jak víte, od počátku roku jsme vstupovali do jednání s poslanci a úředníky Ministerstva práce a sociálních věcí.Jednali jsme především o podmínkách pěstounské péče nezprostředkovaných pěstounů a také o finančním zabezpečení dětí svěřených do náhradní rodinné péče. Jednání byla dlouhá a vzhledem k situaci státu nebylo vůbec jisté, zda a jak budou naše návrhy vyslyšeny.Za ANR ČR jednaly a návrh zpracovaly:Hana Martinková BojkováRadka ŠvecováŠárka Jindrová Ještě stále...

31.7. 2022

Nejnovější informace k „malé novele“

Od 1.8.2022 nabývá účinnosti novela zákona o důchodovém a zdravotním pojištění týkající se pojištění nezprostředkovaných pěstounů – zasílám v příloze a shrnuji, že: Pro pěstouny, kteří měli ke dni 31.12.2021 nárok z titulu pěstounské péče na odměnu pěstouna a od 1.1.2022 jsou bráni jako pěstouni nezprostředkovaní s nárokem na příspěvek při pěstounské péči z titulu péče o totéž dítě, platí, že se jim doba péče, resp....

24.4. 2022

 V kuloárech se začalo mluvit o „malé novele“

  A tak jsme si v posledním měsíci udělali průzkumné kolečko a s našimi zákonodárci jsme diskutovali o jejím obsahu. Nakonec nejen o něm. Osobně jsme se sešli s ministrem Marianem Jurečkou. Navštívili jsme odbor náhradní rodinné péče na půdě Ministerstvo práce a sociálních věcí a jednali s doktorkou Zuzanou Zárasovou. Prošli jsme se chodbami Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky přímo do kanceláře poslance Aleše Juchelky a náš „trip“ zakončili online jednáním...

logo kulaté Aliance náhradních rodin
1.4. 2022

Prohlášení o změně – zastoupení

1.4. 2022

Životní minimum

Dnes byla zveřejněna čísla životního minima platná od 1. dubna, která mají vliv na výši příspěvku při pěstounské péči pro nezprostředkované pěstouny. Nová výše příspěvku bude vyplacena v květnu, změna je automatická a není potřeba o změnu žádat. Hodnota životního minima, ze které se bude při výpočtu vycházet, je 4 250,-. Tedy nezprostředkovaný pěstoun, který má k dítěti vyživovací povinnost...

30.3. 2022

Opět jsme jednali na půdě MPSV

Včera jsme opět jednali na půdě MPSV o potřebných změnách v náhradní rodinné péči především na poli finančního zajištění náhradních rodin všech typů. Po schválení novely byl na změny vyvíjen velký tlak, kdy se nezprostředkovaní pěstouni na výzvu pana ministra obrátili se svými příběhy, na které ještě před účinností novely ANR upozorňovala a její podněty nebyly brány vážně. Nyní se chystá malá úprava,...

29.3. 2022

Setkání pěstounů v Opavě

Dne 27.3.2022 proběhlo další setkání pěstounů v Moravskoslezském kraji tentokrát v Opavě. Děti se vyřádily v herně a dospělí si vzájemně vyměnili zkušenosti. Většina dětí cestou domů usnula, některé ještě před odjezdem z Opavy. Další setkání bude karneval, který plánujeme na červenec v Dubánku u Haničky v Dubnici. Je možné si opéct párky. Sebou vezměte každý, co umíte (koláč slaný či sladký nebo cokoliv...

24.3. 2022

Setkání pěstounů

Dne 18.března 2022 proběhlo příjemné setkání pěstounek z okolí Vyškova. Setkaly jsme se v Komunitním centru B. Bundži, Kostelní 2, ve Vyškově. Povídaly jsme, řešily pro nás důležité věci, vyměňovaly zkušenosti i názory. Celé setkání se neslo v příjemné atmosféře. Děti si velmi hezky hrály. Další setkání je domluveno na 22.4.2022 v čase 8:30 – 12 h na stejném místě. Zapište...

24.3. 2022

Jednáme s ministrem

Jsme rádi, že s novou vládou neupadlo téma náhradní rodinné péčev zapomnění. Včera se náš tým sešel na půdě Ministerstva práce a sociálních věcí s panem ministrem Marian Jurečka .Ústředním tématem byly plánované kroky, které by doladily nedostatky nezprostředkované pěstounské péče. Na obsahu návrhů jsme ve vzájemné shodě a věříme, že tomu tak bude i na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky....

14.3. 2022

Měsíc knihy

Jako každý rok, zde máme měsíc knihy. Pojďme dětem číst. O čemkoliv. Není nic hezčího, než si děti večer usadit na klín, zachumlat se s nimi do peřin a společně si číst. Věřte, že jednou budou vaše děti na tyto chvíle vzpomínat. Stejně jako loni je zde navíc nabídka pro všechny náhradní rodiče a to ve formě slevy v knihkupectví Želví doupě :...